Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dámy a pánové!


    Místní organizace Sdružení nájemníků v Novém Městě na Moravě vznikla jako občanské sdružení nepolitického charakteru v začátku r. 2007 z potřeby několika občanů na reakce veřejnosti na nedostatky ve vyúčtování služeb spojených s nájmem od organizace, která spravuje městský bytový fond v Novém Městě. Nejpodstatnějším podnětem k založení sdružení byla zkušenost nájemníků, že celá řada problémů a témat, které mají pro společnost zásadní význam, politické strany buď ignorují, nebo se jimi zabývají pouze takovým způsobem, jenž vyhovuje jejím momentálním zájmům. Tato skutečnost pak podstatně ovlivňuje i míru veřejné pozornosti a informovanosti o daných věcech.
Hlavní cíl místní organizace Sdužení nájemníků v Novém Městě je obhajoba oprávněných zájmů občanů-svých členů v oblasti bydlení a poskytnutí informačního servisu těmto občanům. Toto je v souladu se stanovami Sdružení nájemníků ČR. Výbor MO SON pravidelně zasedá na adrese Tyršova 1001, MKD, I. posch., sudý čtvrtek v době od 18.00 do 19.30 hodin. Organizujeme občasná veřejná setkání, při nichž jsou občané informováni nejen o organizaci a cílech sdružení, ale i zváni na zasedání výboru k řešení jejich problémů, spojených s bydlením.
Místní organizace SON v Novém Městě úspěšně zorganizovala  první schůzku s občany, která proběhla v MKD v měsíci březnu roku 2007. Na této schůzce byl přítomen i místopředseda Sdružení nájemníků ČR ing. Milan Taraba a samozřejmě vedení města Nového Města na Moravě. Setkání se konalo za značného zájmu občanů. Pozvánky na všechny akce MO SON a následné výstupy z těchto akcí jsou k dispozici na těchto stránkáchv AKTUALITÁCH..
MO SON dobře navázala spolupráci s vedením města Nové Město na Moravě, rada města schválila na svém zasedání v květnu 2007 „Dohodu o vzájemné spolupráci“ mezi oběma stranami. Město dále bylo nápomocné při zorganizování schůzky se zástupcem firmy zprostředkující centrální dopravu tepla – Novoměstská teplárenská a.s.
V rámci MO SON  funguje technická komise, která řeší problémy občanů spojené s dodávkami médií do bytů, včetně problémů s vyúčtováním služeb.Technickou komisi vede Ing. Jaroslav Dlabač.
MO SON je rámcově vedena RR SON v Praze. Principy fungování Sdružení nájemníků ČR jsou na bázi řešení jakýchkoliv problémů občanů v oblasti bydlení a má ambici být zprostředkovatelem věcného nepolitického dialogu mezi občanem a představiteli města v oblasti služeb spojené s bytovou otázkou. Princip je přitom v souladu s principy fungování Sdružení nájemníků ČR i občanských sdružení obdobného charakteru v zahraničí. Naše MO SON uvítá jakoukoliv spolupráci všech, kteří hodlají přispět k naplnění našich principů.
Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba (nájemci bytů, uživatelé družstevních bytů a členové společenství vlastníků bytů). Členský příspěvek za kalendářní rok činí u fyzických výdělečně činných osob 200,-Kč, nevýdělečně činných 100,-Kč a u právnických osob 600,-Kč (nebo smluvní částkou).
Máte-li zájem, přijďte mezi nás, spočítejte si jen, kolik Vás stojí právní konzultace.
P.S.: přihlášku je možno stáhnout zde, a předat ji vyplněnou v sídle MO    p. Věře Šinclové.